Khimki Business Park Identity

Identity creation and later support for Khimki Business Park.

Date

2009

Client

Khimki Business Park