Fredag

Bara för att inte missa en dag, kommer jag att dela mina senaste tänka om mänskligheten. Så tror jag att här finns inte så mycket Sapiens i den Homo. Menar jag att det är mer instinkter i mans beteende än medvetet val. Om jag minns det rätt finns även hela vetenskapen som kallas E.. hm.. Etologi (helt rätt, här är bevislänk). Så hm. Ja. Det är det, mer instinkt än val. Måste jag gå på lunchen nu för att mitt självbevarelsedrift styra mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


five − 2 =